Kalle Anka
Ordförande, är en ytterst viktig post när det gäller att hålla koll på de andra tecknade figurerna i EKAK. Denna post innehar alltså jag. Det är svårt att hålla koll.

På bilden, vilket jag tror de flesta kan se befinner sig Kalle Anka. Just den här Ankan är hämtad från Kalle Anka tidning nr.27 den 27 juni 1997 sidan 7(lite osäker, får kolla upp det). Bilden är dock litet modifierad så när som på ett sträck på ögonlocket.