Senast uppdaterad 2004-05-01  Kalle Anka
  Ordförande

  Rottigan
  Kassör

  Squeeks
  Korrespondenschef  Hederlige John
  Øhlchef

  Elliot
  Filmchef


Chalmers disclaimer