kalle_anka_face.jpg (1902 bytes) Kalle Anka
Ordförande
Robin Wennstig

panchito_face.jpg (1815 bytes)

Panchito
Korrespondenschef
Ola Pettersson
bror_piggsvin_face.jpg (1509 bytes) Bror Piggsvin
Kassör
Henrik Andersson

sniffe_face.jpg (1604 bytes)

Sniffe
Filmchef
Gunnar Olsen
gideon_face.jpg (1689 bytes) Gideon
Øhlchef
Björn Landin

Allra senast uppdaterad!