Frank

Hallå!

Det är jag som är Frank, kassör i årets EKAK.

Att besitta den viktigaste posten i EKAK är inte ett jobb för vem som helst. Så givetvis faller denna post på mig, då ingen är lika listig och vis som jag. Med mitt fenomenala luktsinne och min kurrande mage sniffar jag mig fram till alla lurendrejare som försöker lägga tassarna på vårt skuggande berg av guldmynt. Utan mig som vakare över vår stora pengabinge kan man helt klart säga att det inte hade funnits någon ohl, varken varm eller kall.

Kontakta mig här!