Oktoberhäfvet 031010


Oktoberhäfvet, som nära nog kom igång på utsatt tid, var välbesökt och många glada häfvares tur och skicklighet sattes på prov. Två häfvbord användes och häfvet följdes upp av en räsersits, och sedan eftersläpp från 23.00 till kl. 03.00.
[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Tillbaka]


Flaska 33cl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Trotsky
Lincoln
Bianca
Lukas
Kalle Anka
Kaptenen
Keno
Sniffe
Bror Tvättbjörn
Olof
Gabbe
Nina
Thomas O'Malley
Karl
Andreas
Lenin
Jollan
Linus
Lena
Mike
Lixen
Smirnov
Bronco
Igor
Boris
Ulrika
Kirov
Stampe
Björn
Pzerzinskij
Kajsa
Simon
Per
Ewok
Jossan


KGB
DKV
EKAK
M.A.K.-B
EKAK
EWU
D
EWU
EWU
M.A.K.
M.A.K.
Farmor
EWU
D
E
KGB
Bamse
DKV
E
H
DKV
KGB
EKAK
KGB
EKAK
Bamse
CP
EKAK
Auto
CP
Bamse
M.A.K.
D
F
Bamse3.814
4.0
4.107
4.121
4.1
4.1
4.4
4.4
4.5
4.5
4.5
4.6
4.6
4.6
4.6
4.7
4.766
5.0
5.0
5.2
5.3
5.3
5.3
5.4
5.4
5.5
5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.9
6.7
6.7
7.6


Flaska 0.33L Emilia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Bianca
Nina
Jollan
Lena
Ulrika
Kajsa
Jossan

EKAK
Farmor
Bamse
E
Bamse
Bamse
Bamse

4.107
4.6
4.766
5.0
5.4
5.6
7.6

Sejdel 0.5L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.Andreas
Lenin
Trosky
Gabbe
Björn
Thomas O'Malley
Brutus
Max
Bror Bulldogg
Nina
Peter H
Igor
Lincoln
Ewok
Pzerzinskij
Bianca
Kajsa
Mike
Lena
Ulrika
SmirnovE
KGB
KGB
M.A.K.
Auto
EWU
EWU
DKV
EWU
Farmor
D
KGB
DKV
F
CP
EKAK
Bamse
H
E
Bamse
KGB3.535
4.011
4.256
4.399
4.755
5.260
5.331
5.428
5.432
5.574
5.680
5.936
6.159
6.613
7.902
8.042
8.340
9.960
11.188
11.298
15.423


Sejdel 1.0L
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Björn
Trotsky
Andreas
Ewok
Igor
Peter H
NinaAuto
KGB
E
F
KGB
D
Farmor


8.785
9.232
9.449
13.050
17.519
18.074
25.793

[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Tillbaka]

Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!