Chalmers Open 040424


Årets öppna mästerskap i øhlhäfv hade celebert besök av världsrekordhållaren Lennart "Kalle Anka" Karlsson och Per-Erik "Joakim von Anka" Sundström från sjuttiotalet. Utöver detta flöt allt på helt smärtfritt med många bra tider och trevligt folk.
[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Tillbaka]


Flaska 33cl

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jonas
Lenin
Jonas
Stampe
Joakim von Anka
Trotsky
Elliot
Kalle Anka 03
Lina
Kaptenen
Squeeks
Kalle Anka
Bianca
Igor
Jonas
Rottigan
Zaitsev
Björn
Dzerzinzki
Ewok

DKV
KGB
EØK
EWU-Asp
EKAK-72
KGB
EKAK
EWU-Asp
DKV
EWU
EKAK
EKAK
EWU-Asp
KGB
Erus
EKAK
KGB
AUTO
KGB
F

3.987
4.216
4.3
4.3
4.3
4.5
4.5
4.6
4.6
4.7
4.805
4.8
5.0
5.0
5.1
5.345
5.4
5.4
5.750
5.8

 

Flaska 33cl Emilia

1.
2.

Lina
Bianca

DKV
EWU-Asp

4.6
5.0

 

Sejdel 0.5L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kufe Knyck
Gaylord
Björn
Lenin
Trotsky
Jonas
Nina
Kalle Anka
Ewok
Trofast

EWU

AUTO
KGB
KGB
DKV
Farmor
EKAK
F
EWU

3.461
3.608
4.010
4.380
4.409
4.524
5.513
6.128
6.819
7.060

 

Sejdel 0.5L Emilia

1.

Nina

Farmor

5.513

 

Sejdel 1.0L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gaylord
Kaptenen
Kufe Knyck
Henrik L
Björn
Magnusson
Ewok
Jonas
Nina


EWU
EWU
M-rustet
AUTO
DKV
F
EØK
Farmor

5.666
6.950
7.198
7.327
7.349
9.713
12.632
19.702
61.921

 

Sejdel 1.0L Emilia

1.

Farmor

Nina

61.921
[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Tillbaka]

Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!