NollpoQuarlen 030903


NollpoQuarlen gick i år av stapeln hemma i Gasquen efter att nollan haft Nollkamp ute pŚ Lindholmen. Värt att nämna är att två häfvbord användes, för att snabba upp det hela. Helt enkelt så häfvdes flaksa och sejdel parallelt vilket funka riktigt bra. Häfvet förlöpte bra och Elektro kammade hem segern i år igen, följt av tvŚan H och trean Maskin
[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Bierstaphette][Totalpošng][Tillbaka]


Flaska 33cl

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Christer A
Stolpe
Daniel S
Jocke
Fredrik S
Magnus ÷
Daniel
Tom
Gustaf S
Andreas S
Filip
Paulina
Peter H
Trygg
Olle M
Simon N
Ellenor
Björn J
Oskar
Fredrik S
Filip O
Carl-Johan
Cecilia
Frida A
Anna
Christopher
Moa
Caroline G
Karin
Kf/Kb
D
Kf/Kb
V
E
F
H
V
M
M
D
H
Kf/Kb
H
IT
Z
E
Z
E
E
M
Z
V
Kf/Kb
V
K
K
IT
D
4.5
4.8
4.9
5.0
5.0
5.3
5.4
5.4
5.518
5.5
5.6
5.6
5.774
5.7
5.7
5.8
5.8
5.8
5.9
6.0
6.0
6.2
6.8
7.2
7.7
9.343
10.454
14.7
18.141
55
50
47
44
42
40
38
36
34
32
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

Flaska 33cl Emilia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Paulina
Ellenor
Cecilia
Frida A
Anna
Moa
Caroline
Karin
H
E
V
Kf/Kb
V
K
IT
D
5.6
5.8
6.8
7.2
7.7
10.454
14.7
18.141
10
5
2
0
0
0
0
0

Sejdel 0.5L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Benny
Oskar
Magnus
David
Niklas
Christian
Johan
Anton
Cecilia
Gustaf
Daniel
Lars
Gabriel
Simon
Daniel
Mikael
Christoffer
E
E
F
H
IT
V
H
V
Kf/Kb
M
M
V
D
Z
Kf/Kb
F
IT
3.667
4.387
4.603
4.791
4.803
5.118
5.235
5.602
5.950
6.540
6.605
6.760
7.416
7.652
8.225
8.901
11.652
45
40
37
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8

Sejdel 1.0L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Göran
Daniel
Love
Bergh
Johan
Johan
Alexander
Jody
Peter
E
M
M
D
H
Z
Z
V
Kf/Kb
8.964
9.093
10.292
12.008
12.836
13.008
14.883
17.311
26.926
45
40
37
34
32
30
28
26
24

Bierstaphette

1.
2.
3.
4.
E
H
M
Z
37
40.6
41.7
64.1
100
80
60
50

Totalpošng

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
E
H
M
Kf/Kb
Z
V
D
F
IT
K
331
278
265
207
189
186
172
87
79
29


[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Bierstaphette][Totalpošng] [Tillbaka]

Vi tackar Pripps för den goda häfvølen, och EWU för hjälpen!