Chalmersmästerskapen 041130


Den 30/11 var det Chalmersmästerskapen i öhlhäfv. Det hölls i Kallebaren på Elektro. Vi tackar alla som kom och ni som hjälpte till. Nästa häfv är inte förrän nästa år. Då ett nytt EKAK sitter. Vi syns då!
[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Tillbaka]


Flaska 33cl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Utom tävlan
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Trotsky
Elliot
#9
Kalle Anka
Oscar
Henrik
Christer
Lenin
Hederlige John
Bianca
Daniel
Nina
Stampe
Squeeks
Boris
Rottigan
#1
#10
Ewok
Dzerzinkij
#2
Björn
Theo Nilson
#5


KGB
EKAK
Asp-jävel
EKAK
E
Rustet
Kf/Kb
KGB
EKAK
EWU
Kf/Kb
Farmor
EWU
EKAK
EWU
EKAK
Asp-jävel
Asp-jävel
F
KGB
Asp-jävel
Auto
CP
Asp-jävel4.3
4.4
4.4
4.4
4.5
4.6
4.6
4.7
4.7
4.7
4.7
4.8
4.8
4.9
5.0
5.1
5.3
5.5
5.6
5.8
5.9
7.1
8.7
9.4


Flaska 0.33L Emilia

1.
Utom tävlan.


Bianca
Nina

EWU
Farmor

4.7
4.8

Sejdel 0.5L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Utom tävlan.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.Elliot
Henrik
Lenin
Björn
Kalle Anka
#9
Love
Nina
Christer
Ewok
Theo Nilson
Squeeks
Hederlige John
#1
#2
Dzerzinkij
#5EKAK
Rustet
KGB
Auto
EKAK
Asp-jävel
M
Farmor
Kf/Kb
F
CP
EKAK
EKAK
Asp-jävel
Asp-jävel
KGB
Asp-jävel3.620
4.073
4.108
4.390
4.909
5.066
5.384
5.735
5.760
6.369
7.608
7.678
7.973
8.202
8.931
9.289
9.878


Sejdel 1.0L
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Björn
Oscar
Henrik
Love
Ewok
#5
#2Auto
E
Rustet
M
F
Asp-jävel
Asp-jävel


7.480
9.325
9.468
10.159
13.576
23.148
43.270

[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Tillbaka]

Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!