Oktoberhäfvet 051006


Oktoberhäfvet arrades i Kallebaren. Mången entusiastisk nybliven etta besökte och häfvde, med varierande resultat. Christer från KAOS imponerade med sin nyrekvirerade förmåga att bakåtrapa, som till och med hindrade Elliot från att knipa förstaplatsen.
[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Tillbaka]


Flaska 33cl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Otto
Kalle Anka
Jesper
Per
Christer
Jollan
Miraculix
Nybro
Niklas
Jonas
Pedro
Boris
Ewok
Hederlige John
Lenin
Karl
Lina
Oskar
Bianca
Johan
David
Zaitzev
Isa
Björn
Viggan
Therese
Johan
Kristina
Marika
Christian


EKAK
EKAK
E
E
KAOS
Farmor
MAK
MBK
E
M
EKAK
EWU
F
SVEA
KGB
E
Bamse
ERUS
Farmor
M
E
KGB
Bamse-asp
KfKb
E
Bamse
HÄKS
K
Bamse
E4.162
4.3
4.476
4.534
4.5
4.622
4.6
4.686
4.7
4.8
4.9
4.9
4.9
5.0
5.0
5.0
5.1
5.1
5.2
5.3
5.434
5.5
5.5
5.5
5.6
6.341
6.345
6.4
6.5
7.6


Flaska 0.33L Emilia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Jollan
Lina
Bianca
Isa
Therese
Kristina
Marika

Farmor
Bamse
Farmor
Bamse-asp
Bamse
K
Bamse

4.622
5.1
5.2
5.5
6.341
6.4
6.5

Sejdel 0.5L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.Christer
Elliot
Lenin
Nybro
Oscar
Jesper
Miraculix
Marika
Otto
Per
Isa
David
Ewok
Bianca
Boris
Kristina
LinaKAOS
PU
KGB
MBK
ERUS
E
MAK
Bamse
EKAK
E
Bamse-asp
E
F
Farmor
EWU
K
Bamse3.587
3.629
4.173
4.562
4.797
5.290
5.654
5.774
5.939
5.953
6.603
6.643
7.627
7.678
7.918
10.453
11.140


Sejdel 1.0L
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Christer
Lenin
Nybro
Oscar
Otto
Ewok
Boris
Miraculix
Bianca
Kristina
LinaKAOS
KGB
MBK
ERUS
EKAK
F
EWU
MAK
Farmor
K
Bamse-asp


6.915
8.505
8.947
9.361
10.439
14.368
15.769
16.601
17.465
22.051
49.562

[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Tillbaka]

Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!