Chalmersmästerskapen 051201[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Tillbaka]


Flaska 33cl
1.
2.
Utom tävlan
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kalle Anka
#3
Nina
Sherminator
Lina
Nybro
Boris
Marika
Bianca
Hornet
Otto
Lenin
#1
Koffe
Kalle Anka-04
Fredrik Simon
Timothy
Martin
Isa
#2
Bronco
Oscar
Kristina
Calle Andersson
Ewok
Lina Get
Love


EKAK
Bögdjäfvel
Farmor
Rustet
BAMSE
Rostet
EWU
BAMSE
PU
MAK
EKAK
KGB
Bögdjäfvel
H

SexIT
EKAK
E
BAMSE
Bögdjäfvel
EWU
ERUS
K6
H6
F
BAMSE
OllK4.3
4.3
4.3
4.408
4.6
4.6
4.7
4.786
4.8
4.8
4.923
4.9
4.9
4.9
5.0
5.1
5.1
5.4
5.5
5.5
5.6
5.6
5.781
5.8
6.7
7.298
9.134


Flaska 0.33L Emilia

Utom tävlan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Nina
Lina
Marika
Bianca
Isa
Kristina
Lina Get

Farmor
BAMSE
BAMSE
PU
BAMSE
K6
BAMSE

4.3
4.6
4.786
4.8
5.5
5.781
7.298

Sejdel 0.5L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.Lenin
#5
Nybro
#1
Brännis
Kalle Anka-04
Makkulele
#3
Marika
Koffe
Otto
#2
Zaitzev
Love
Bianca
Ewok
Isa
Kristina
MartinKGB
Bögdjäfvel
Rostet
Bögdjäfvel
PRIT

H
Bögdjäfvel
BAMSE
H
EKAK
Bögdjäfvel
KGB
OllK
PU
F
BAMSE
K6
E4.208
4.967
5.104
5.544
5.685
5.701
5.877
5.931
5.934
6.024
6.043
6.187
6.236
7.353
7.489
7.656
8.399
9.592
12.718


Sejdel 1.0L
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Oscar
Nybro
Kalle Anka
#2
#5
Love
Ewok
Hornet
Marika
MariaERUS
Rostet
EKAK
Bögdjäfvel
Bögdjäfvel
OllK
F
MAK
BAMSE
EØK


8.633
9.356
10.756
10.760
11.300
11.553
12.107
16.610
18.815
83.204

[Flaska 33cl][Sejdel 0.5L][Sejdel 1L][Tillbaka]

Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!