Kalle Anka

Tjenare
Det är Jag som är Ankan, ordförande i EKAK.
Med den viktigaste posten i EKAK kommer mycket ansvar, det är inte alla som klara av att styra den här skutan. Med min förmåga att peka på saker och dela ut arbetsuppgiften till någon annan får jag EKAK att arbeta effektivare än 313 kinesiska fabriker, dock får vi mindre betalt.

Ankan som sitter på min rygg kommer från filmen Donald’s dream voice, en höjdarrulle från 1948. Filmen handlar om hur jag Kalle Anka försöker vinna Kajsas hjärta med hjälp av röst-förändrande piller. men blinka inte, då kanske du missar min bild.