QUARL ANKAS DISCIPLAR


Kalle Anka

Ordförande

Läs mer

Sonia

Kassör

Läs mer

Evinrude

Filmchef

Läs mer

Mushu

Korrespondenschef

Läs mer

Överste Hathi

Øhlchef

Läs mer

EKAK

EKAK, Elektroteknologsektionens Kalle Anka Kommitté, har som huvuduppgift att främja intresset för den store Quarl Anka, bland annat genom att visa Kallefilm. EKAK visar film på de stora kalasen, men även vid andra tillfällen. Kallefilmssamlingen uppgår till närmare 170 titlar vilket idag är flest i Sverige.

EKAK arrangerar även alla officiella häfv på och inom Chalmers. Det är minst fyra häfv per år som arrangeras och de är öppna för alla teknologer.

Läs mer på Facebook