NollpoQuarlen 1999-09-01


NollpoQuarlen hölls i år i Entré, vilket visade sig vara en mycket lämpad lokal. Uppslutningen var mycket god, och generellt kan sägas att prestationerna var långt bättre än förra årets häfv. Stämningen låg hög och det haglade med bra tider. Som pricken över i, råkade dessutom Elektro vinna hela häfvet, tätt följt av Z och M. Vinnarpoängen blev 300p, men varje normalbegåvad människa inser ju att detta måste vara skrivfel , och summan istället skulle varit 313p

[Sektionskampen][Flaska 33 cl][Sejdel ½ l][Sejdel 1 l][Bierstaphette][Tillbaka]


Sektionskampen

Sektion Poängsumma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Elektro
Automatisering
Maskin
Högskoleingengör
Data
Industriell ekonomi
Fysik
Kemi
Kemiteknik med fysik/Biokemi
Teknisk design
Väg och vatten
Arkitekt
300
292,5
284,5
212
200
187,5
150
147
127
66
32
19,5

Flaska 33 cl

Häfvare Sektion Tid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
-"-
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
-"-
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
-"-
40.
41.
42.
43.
Kalle
Anders
Henrik
Christer
Birger
Anders
Erik
Jens
Sofia
Daniel
Lars
Robert
Andreas
Emma
Daniel
Thorleif
Fredrik
Markus
Simon
Christian
Tobias
Karin
Per
Matias
Stefan
Malin
Martin
Anna
Robert
Fredrik
Isabella
Johan
Emma
Linn
Tobias
Hanna
Johanna
Karl
Sofia
Lisa
Jenny
Jessica
Ulrika
M
D
K
E
Z
H
F
F
M
E
D
H
E
I
H
V
M
I
Kf/Kb
K
K
Z
A
Z
M
E
I
D
A
Z
K
D
Kf/Kb
TD
Kf/Kb
F
V
F
Kf/Kb
A
TD
H
TD
4,3
4,3
4,5
4,5
4,6
4,6
4,815
4,8
4,8
4,9
5,0
5,0
5,1
5,1
5,2
5,2
5,3
5,3
5,5
5,6
5,7
5,7
5,9
5,9
6,0
6,0
6,3
6,4
6,5
6,5
6,7
6,8
7,1
7,2
7,2
7,537
7,5
7,5
7,5
7,8
10,5
23,238
27,903

Sejdel ½ l

Häfvare Sektion Tid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Skalleper
Andreas
Jonas
Birger
Ingemar
Johan
Falun
Jos
Emil
Imren
Farid
Karl
Petra
Henrik
Rasmus
Villy
Andreas
Ann
I
Z
E
Z
M
M
H
D
Kf/Kb
E
H
F
D
K
V
Kf/Kb
K
TD
4,309
4,629
4,635
5,305
5,469
5,666
5,718
5.804
5,810
5,811
5,843
7,223
7,534
7,614
9,910
11,092
12,503
18,575

Sejdel 1 l

Häfvare Sektion Tid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Imren
Björn
Farid
Jonas
Gustav
Emil
Linus
Skalleper
Jeff
Karl
Anders J
Peder
Jos
Ingemar
Henrik
Kristian
Sara
E
TD
H
E
F
Kf/Kb
F
I
Z
H
D
Z
D
M
K
K
TD
8,285
9,377
10,701
10,780
11,569
11,806
12,399
12,567
13,171
14,613
15,146
17,438
18,512
20,041
24,577
33,199
137,941

Bierstaphette

Sektion Tid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Automatisering
Maskin
Industriell ekonomi
Elektro
Kemiteknik med fysik/Biokemi
Data
Kemi
Högskoleingengör
Teknisk design
36,2
38,2
38,6
40,9
42,5
43,3
46,7
62,0
65,5

Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer, Pripps och Swedish Match som generöst bidrog till att detta häfv kunde genomföras.

Vi vill slutligen tacka Pripps för den varma snabba häfvøhlen samt EWU för den goda hjälpen.

QUACK!!!

[Sektionskampen][Flaska 33 cl][Sejdel ½ l][Sejdel 1 l][Bierstaphette][Tillbaka]